Vår Herre

†Fader Vår†

Nesodden Kirke, Nesodden, Norge, onsdag, den 26. juni 3'997 (lokal sanntid):

Copyright © WWW.GULDVOG.COM.PH Jan Guldvog

†Fader Vår†

Fader Vår
Du som er i Himmelen
Hellige Vorde Ditt Eget Navn
Komme Ditt Eget Rike
Skje Din Vilje som i Himmelen så òg på Jorden
Gi oss i dag vårt daglige brød
Og forlat oss vår skyld
Som vi òg forlater våre skyldnere
Led oss ikke inn i fristelse
Men frels oss - dessverre - fra det onde
For Riket Er Ditt
Og Makten og Æren i all Evighet
†AMEN†

Ta imot Herrens Velsignelse:
Herren velsigne deg og bevare deg
Herren løfte sitt ansikt over deg og være deg nådig
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred
†AMEN†

Firmarelaterte henvendelser for domenet Fader Vår.no:
Firmapost: firmapost@fader-vår.no, telefon: +47.800 17 000
Info: info@fader-vår.no
Internett: www@fader-vår.no
Salg: salg@fader-vår.no
Faktura: faktura@fader-vår.no
Kundestøtte: support@fader-vår.no
Mr. Jan Gerhardsen Guldvog: jan.gerhardsen@guldvog.no, telefon: +47.800 17 000 ext. 401
Ma'am Rhea Kristine G.: rhea.kristine.g@guldvog.no, telefon: +47.800 17 000 ext. 402

Kontaktinformasjon:
WWW.GULDVOG.COM.PH Jan Guldvog | Org. nr.: NO 915 565 808 | Telefon: +47.800 17 000 | Epost: salg@fader-vår.no

Fader Vår.no ble sist oppdatert mandag, den 17. juli 4'007 kl. 10:56 GMT+0815 (lokal sanntid, referansepunkt Ozamiz Airport, Republic of the Philippines).